Điện lực Quế Sơn hoàn thành công tác tiếp nhận lưới điện HTX thị trấn Hương An

Thực hiện chủ trương của tỉnh Quảng Nam về việc tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn bàn giao cho ngành Điện để bán điện trực tiếp đến từng hộ dân tại khu vực thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn. Thời gian qua, Điện lực Quế Sơn đã phối hợp với UBND huyện Quế Sơn, UBND thị trấn Hương An và HTX thị trấn Hương An lập thủ tục bàn giao và hoàn thành công tác tiếp nhận hơn 6km đường dây hạ áp, hơn 700 công tơ khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 2 TDP Hương An Đông và Hương Lộc, TT Hương An.

Với đặc thù lưới điện hạ áp đã xuống cấp, nhiều điểm có nguy cơ mất an toàn, hệ thống cũ được sản xuất từ những năm 2003 có mức độ chính xác chưa cao. Trước hết, Điện lực Quế Sơn đã thực hiện công tác sửa chữa các điểm có nguy cơ mất an toàn, có phương án thay thế công tơ hiện trạng bằng công tơ điện tử có độ chính xác cao nhằm nâng cao các dịch vụ điện trên địa bàn TT Hương An.

Trong thời gian đến, Điện lực khảo sát, lập phương án đầu tư, cải tạo toàn bộ lưới điện để đảm bảo cấp điện cho nhu cầu sử dụng cho khách hàng và giảm tổn thất điện năng và đặc biệt là giảm các nguy cơ mất an toàn trên lưới điện.

Song song với việc sửa chữa, cải tạo, Điện lực Quế Sơn cũng đã tuyên truyền, gửi các thông báo an toàn điện đến từng hộ dân để đề phòng các nguy cơ mất an toàn đường dây sau công tơ, vận động và có sự phối hợp của người dân trong quá trình thay thế công tơ, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi các dự án đầu tư, cải tạo lưới điện được phê duyệt.

Với việc tiếp nhận lưới điện hạ thế HTX thị trấn Hương An, Điện lực Quế Sơn đã bán điện trực tiếp đến 100% hộ dân trên địa bàn thị trấn.

Tin liên quan