Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho Bí thư Chi bộ cơ sở năm 2022

Sáng ngày 30/5/2022, Huyện ủy Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng công tác Đảng cho 74 đồng chí là Bí thư Chi bộ thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.