Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng An ninh đối tượng 4

Sáng ngày 23/5/2022, Hội đồng giáo dục Quốc phòng an ninh huyện Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 cho 64 học viên là cán bộ các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, trường học trong huyện.

Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng Quốc phòng An ninh đối tượng 4 - Ảnh: Duy Thái

Dự lễ khai giảng có Thượng tá Nguyễn Xuân Châu – Chỉ huy trưởng BCH Quân Sự huyện; đồng chí Lê Nho Dũng – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Lớp học diễn ra trong 4 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu 9 chuyên đề gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới;  về bảo vệ an ninh, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và một số nội dung khác.

Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh đối tượng 4 nhằm giúp đội ngũ cán bộ của huyện Quế Sơn có nhận thức đầy đủ hơn về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 

Tin liên quan