Xã Quế Phú: Tổ chức Hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ I

Thực hiện Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022, sáng ngày 9/6/2022, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Quế Phú tổ chức Hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp lần thứ I.