Toạ đàm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, thị trấn; nhà văn hoá – khu thể thao thôn, TDP

Chiều ngày 08/6/2022, UBND huyện tổ chức Toạ đàm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, thị trấn; Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, TDP trên địa bàn huyện, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng – UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện. Đến dự có đồng chí Mai Ký – Trưởng Phòng xây dựng nếp sống Văn hoá & Gia đình Sở VHTT&DL tỉnh; đồng chí Phạm Đình Bảy – Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Toạ đàm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, thị trấn; nhà văn hoá – khu thể thao thôn, TDP - Ảnh: NC

Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức các hoạt động; đánh giá thực trạng, kết quả hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, thị trấn; nhà văn hoá – khu thể thao thôn, TDP trên địa bàn huyện thời gian qua; những thuận lợi, khó khăn, bất cập trong quá trình hoạt động như: Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động giáo dục cộng đồng tại Trung tâm VH-TT xã, thị trấn; Công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, hỗ trợ các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho Trung tâm VH-TT xã, thị trấn; Công tác xã hội hoá hoạt động Trung tâm VH-TT xã, thị trấn, Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, TDP tại địa phương; Công tác tuyên truyền cổ động, hoạt động VHVN, TDTT, hoạt động của các CLB và các hoạt động khác tại Trung tâm VH-TT xã, thị trấn; Công tác đầu tư xây dựng các thiết chế Trung tâm VH-TT xã, thị trấn, Nhà văn hoá – khu thể thao thôn...

Cũng tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã có những kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm VH-TT xã, thị trấn, Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, TDP trên địa bàn huyện thời gian đến, đó là: Tiếp tục quan tâm hỗ trợ các địa phương trong việc đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế Trung tâm VH-TT xã, thị trấn, Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, TDP đảm bảo khang trang, đủ trang thiết bị, phương tiện để nâng cao chất lượng khai thác, sử dụng và phát huy hiệu quả. Có chế độ, chính sách phù hợp cũng như tăng cường hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá, thể thao ở cơ sở. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hoạt động giáo dục cộng đồng tại Trung tâm VH-TT các xã, thị trấn...

Trong những năm qua, huyện Quế Sơn đã tập trung đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống Trung tâm VH-TT xã, thị trấn, Nhà văn hoá – Khu thể thao thôn, TDP đạt được những kết quả nhất định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân, tạo động lực để Nhân dân thi đua học tập, lao động, sản xuất, thúc đẩy KT-XH của huyện ngày càng phát triển. Đến nay, toàn huyện có 11/13 xã, thị trấn đã xây dựng Trung tâm VH-TT, trong đó có 07 Trung tâm VH-TT đạt chuẩn; 74 thôn, TDP có Nhà văn hoá – Khu thể thao, trong đó có 61 Nhà văn hoá – Khu thể thao đạt chuẩn theo qui định.

Tin liên quan