Tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Sáng ngày 13/6/2022, Huyện đoàn Quế Sơn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tổ chức Tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện.

Tổ xung kích ra quân thực hiẹn Tuần lễ cao điểm hỗ trợ người dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện - Ảnh: TG

Cán bộ Phòng Văn hóa và Thông thông tin và đoàn viên thanh niên các cơ quan thuộc huyện đã tích cực hướng dẫn tổ chức, công dân cách tạo tài khoản “Công dân điện tử” trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn, Cổng dịch công Quảng Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.quangnam.gov.vn. Hướng dẫn đăng nhập vào Cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Nam và nộp hồ sơ trực tuyến; cách tra cứu hồ sơ trực tuyến; cách nộp phí, lệ phí trực tuyến theo quy định hiện hành.