Chuẩn bị các điều kiện tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

UBND huyện vừa ban hành Công văn số 607/UBND-VX về chuẩn bị tổ chức tổng kết 20 năm triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ

Sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2022 của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, mô hình hoạt động của NHCSXH đã phát huy hiệu quả tích cực trong triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, được đánh giá là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Nhằm tổ chức tốt Kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, Chủ tịch UBND huyện giao NHCSXH huyện chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị tổng kết.

Cụ thể, tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo; dự kiến kế hoạch, xây dựng chương trình tổ chức Hội nghị tổng kết triển khai Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính Phủ trình UBND huyện phê duyệt; xây dựng Dự thảo báo cáo tổng kết 20 năm; đề xuất UBND huyện xem xét quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính Phủ.

Qua 20 năm thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi, đến nay trên toàn huyện đã đạt dư nợ hơn 424 tỷ đồng, với 13 chương trình tìn dụng, hơn 8.700 khách hàng đang dư nợ. Phòng giao dịch có 13 Điểm giao dịch xã hoạt động theo lịch cố định, đặt trong khuôn viên của UBND 13/13 xã, thị trấn, trên 95% các hoạt động nghiệp vụ liên quan đến tín dụng chính sách xã hội (thu nợ, thu lãi, cho vay, huy động vốn..) đều được thực hiện tại Điểm giao dịch xã, mạng lưới hoạt động của Tổ TK&VV được rộng khắp và thực hiện hiệu quả  ở 74 thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tin liên quan