Quế Sơn: Tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên huyện Quế Sơn, giai đoạn 2022 - 2030”

Chiều ngày 20/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị phản biện Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên huyện Quế Sơn, giai đoạn 2022 - 2030”.

Hội nghị phản biện dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên huyện Quế Sơn, giai đoạn 2022 - 2030” - Ảnh: TG

Tham dự hội nghị có các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam và Bí thư Đoàn thanh niên 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ông Lý Xuân Phong - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị. 

Phát biểu khai mạc, ông Lý Xuân Phong - UVBTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về việc tổ chức phản biện, đóng góp ý kiến vào Dự thảo “Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên huyện Quế Sơn, giai đoạn 2022 - 2030”; gợi mở các nội dung trọng tâm cần thảo luận như: mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình gắn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; xác định rõ lộ trình, tiến độ thực hiện bảo đảm đánh giá, điều chỉnh, bổ sung các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển Thanh niên kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của huyện,…

Hội nghị đã đóng góp 11 lượt ý kiến, chủ yếu bổ sung, điều chỉnh thêm một số nội dung về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình Phát triển Thanh niên huyện Quế Sơn giai đoạn 2022 - 2030 cũng như đề xuất một số nhiệm vụ liên quan cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và các xã, thị trấn trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thực hiện Chương trình phát triển Thanh niên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về Thanh niên.

Kết luận hội nghị, ông Lý Xuân Phong ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tham dự và giao bộ phận văn phòng tổng hợp đầy đủ các nội dung góp ý gửi Phòng Nội vụ huyện tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án tham mưu UBND huyện ký ban hành.

Tin liên quan