Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022

Công an huyện Quế Sơn phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện năm 2022.

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn huyện Quế Sơn năm 2022 - Ảnh: Nho Tâm

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, kế hoạch công tác và chương trình bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ cho các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở năm 2022. Sáng ngày 05/7/2022, Công an huyện Quế Sơn phối hợp với Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ nói trên cho 212 Công an viên (bán chuyên trách), Bảo vệ dân phố, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng ban công tác Măt trận thôn năm 2022 trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Mục đích nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới. Qua đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Xây dựng bản lĩnh, nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ Nhân dân, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên từ Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Lãnh đạo Công an huyện phổ biến, quán triệt các chuyên đề về Công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công tác phản bác các quan điểm sai trái lệch lạc trên không gian mạng; Công tác phòng, chống tội phạm công nghệ cao; Công tác bảo vệ hiện trường; Trách nhiệm của Công an xã, Bảo vệ dân phố với công tác đảm bảo ANTT; Công tác PCCC và CNCH; Công tác phân loại giải quyết các vụ việc về ANTT thuộc thẩm quyền Công an xã, Bảo vệ dân phố…

Từ đó nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm, trang bị các kỹ năng, biện pháp trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các tổ chức quần chúng tham gia công tác bảo vệ ANTT ở cơ sở trong tình hình mới hiện nay.

Tin liên quan