Khai mạc kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 14/7/2022, HĐND huyện Quế Sơn khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ tư, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, AN-QP 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng khác theo Luật định. Đồng chí Đinh Nguyên Vũ - TVU, BT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Đình Bảy - PCT HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị

 

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 - Ảnh: Lan Anh

Báo cáo UBND huyện tại kỳ họp nêu rõ, 6 tháng đầu năm 2022 tình hình KT-XH, ANQP trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, UBND huyện bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo phát triển KT, XH, đảm bảo quốc phòng an ninh. Theo đó, tổng sản lượng lương thực cây có hạt trên 22.200 tấn, đạt 105% KH. Tập trung giải quyết các vướng mắc trong công tác BTTH, GPMB, lập phương án xác định giá đất, bố trí đất tái định cư cho nhân dân, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện; đôn đốc các xã thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM theo lộ trình, kế hoạch đề ra. Tổng giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 1.636 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021; tổng thu ngân sách gần 531 tỉ đồng, đạt 88% dự toán tỉnh giao và bằng 86% kế hoạch HĐND huyện. Huy động được nhiều nguồn lực chăm lo vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng BTXH. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng tốt hơn. Quốc phòng an ninh, TTATXH được đảm bảo, giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác tiếp dân, thanh tra, gải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết. Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu khu vực vực phòng thù huyện năm 2022. 

Đối với HĐND huyện, 6 tháng đầu năm hoạt động của thường trực, các ban, tổ đại biểu HĐND huyện đảm bảo theo luật định và cơ bản hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra. Thường trực HĐND huyện phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, duy trì tốt phiên họp thường kỳ hằng tháng, thể hiện được chức năng, quyền hạn của TT HĐND giữa 2 kỳ họp. Công tác đôn đốc việc trả lời ý kiến cử tri, giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời. Nội dung giám sát có trọng tâm trọng điểm, phương thức giám sát, khảo sát được cải tiến, đảm bảo đúng quy định pháp luật, vừa phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề mà cử tri và nhân dân phản ánh, cùng những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ của các ban, ngành, địa phương trong 6 tháng đầu năm 2022.

Kỳ họp lần này đã thông qua 9 Nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết về bổ sung nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm AN-QP 6 tháng cuối năm 2022. 

Sau 01 ngày làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm, kỳ họp thứ tư, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra của kỳ họp. 

Tin liên quan