Hội nghị triển khai Luật tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Tiếp tục thực hiện mô hình "Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí, cấp huyện tổ chức thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả", ngày 13/5/2022 Phòng Tư pháp ban hành Kế hoạch số 05/KH-PTP, Kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện mô hình. Tổ chức thực kiện Kế hoạch nêu trên, vào các ngày 02, 03, 06, 24, 30/6 và ngày 05, 08, 13/7/2022, Hội đồng PHPBGDPL huyện phối hợp với UBND các xã, thị trấn: Quế Xuân 2, Quế Phú, Quế Mỹ, Quế Thuận, Quế Hiệp, Quế Châu, Quế Minh, Quế An, Quế Long, Quế Phong và Thị trấn Đông Phú tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn các xã, thị trấn về các lĩnh vực như: Luật Quản lý vũ khí vật liệu nỗ, Luật Phòng chống Ma tuý, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi, Luật Đất đai, Luật Dân sự, phòng, chống cháy rừng, Luật Hộ tịch...

Đến tham dự các buổi tuyên truyền có thành viên hội đồng PHPBGDPL của huyện; đại diện lãnh đạo xã, thị trấn cùng các công chức chuyên môn liên quan của các địa phương và hơn 1.300 người là cán bộ quân dân chính của thôn, tổ dân phố và Nhân dân trên địa bàn tham dự.

Hội nghị đã được nghe báo cáo viên pháp luật của huyện phổ biến những nội dung cơ bản của các Luật như: Luật Quản lý vũ khí vật liệu nỗ, Luật Phòng chống Ma tuý, Luật Người khuyết tật, Luật Trẻ em, Luật Người cao tuổi, Luật Đất đai, Luật Dân sự, Luật Hộ tịch, Luật Phòng chống cháy rừng,... 

Hội nghị cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham gia trao đổi, thảo luận các nội dung phát sinh từ thực tiễn liên quan đến các Luật được triển khai, qua đó báo cáo viên pháp luật của huyện đã ghi nhận trao đổi giải đáp những ý kiến thắc mắc cho bà con Nhân dân. Từ đó giúp nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần giữ gìn ANCT-TTATXH trên địa bàn huyện. 

Tin liên quan