Công an huyện Quế Sơn tổ chức lớp tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND, ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tang cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Nhằm nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã, cơ quan thi hành án Công an cấp huyện và UBND cấp xã đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.