Công an huyện Quế Sơn tổ chức lớp tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-UBND, ngày 07/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tang cường chỉ đạo, thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng. Nhằm nâng cao nhận thức và xác định rõ vai trò trách nhiệm của lực lượng Công an cấp xã, cơ quan thi hành án Công an cấp huyện và UBND cấp xã đối với công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Tập huấn công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng - Ảnh: Nho Tâm

Công an huyện Quế Sơn tổ chức tập huấn công tác thi hành án hình sự và tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Tham dự lớp có gần 120 cán bộ lãnh đạo UBND, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức  chính trị - xã hội của 13 xã, thị trấn; Trưởng, Phó trưởng và Công an viên phụ trách công tác thi hành án hình sự, tái hòa nhập cộng đồng ở xã, thị trấn và CBCS cơ quan THAHS Công an huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn, Đồng chí Trung tá Hồ Quang Đông – Phó Trưởng Công an huyện nhấn mạnh: Công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng là trách nhiệm chung của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an đóng vai trò nòng cốt trong việc tham mưu thực hiện; Đây là công tác vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài thể hiện bản chất ưu việc của chế độ xã hội chủ nghĩa, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người có quá khứ lầm lỗi. Đây cũng là biện pháp quan trọng góp phần hạn chế tái phạm, chủ động phòng ngừa, làm giảm tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình ANTT, tạo điều kiện thức đẩy phát triển kinh tế tại địa phương.

Nội dung tập huấn là triển khai các chuyên đề về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong hình phạt tù gồm những quy định về: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng; Nghĩa vụ của người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; Trình tự, thủ tục thi hành án hình sự tại cộng đồng; Những nội dung cơ bản của công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng… Công tác thi hành án hình sự tại động đồng và tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù… nhằm cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người bị kết án được tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Qua lớp tập huấn sẽ giúp cho cán bộ làm công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và công tác tái hòa nhập cộng đồng ở xã, thị trấn nắm vững hơn về chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là cơ sở pháp lý để vận dụng vào thực tế, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ tái phạm tội, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tin liên quan