Quế Sơn sôi nổi Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cùng với các địa phương trong tỉnh, từ ngày 01/8/2022 đến ngày 18/8/2022 vừa qua, các xã, thị trấn của huyện Quế Sơn long trọng tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022, thể hiện tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Thị trấn Hương An tổ chức Lễ kỷ niệm 17 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc - Ảnh TG

Ngày hội tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giữa các khu dân cư, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, lực lượng vũ trang trên địa bàn xã, thị trấn nhằm tạo không khí sôi nổi với chủ đề vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm giữa các điển hình tiên tiến trong Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; các hoạt động “dân vận khéo” của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể; của lực lượng Công an nhân dân.

Năm 2022, các địa bàn được lựa chọn tổ chức Ngày hội chủ yếu ở cấp cơ sở xã, thị trấn và khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự. Theo đó, Quế Sơn đã chọn thị trấn Hương An làm điểm để tổ chức ngày hội với đầy đủ cả phần lễ và phần hội để nhân rộng ra các địa phương còn lại. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 13/13 xã, thị trấn tổ chức xong “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: gặp mặt ôn lại truyền thống ngày hội, thăm hỏi động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đua thuyền …), treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền. Đặc biệt, Công an huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức thành công buổi tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an thị trấn Đông Phú tổ chức ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

Ngoài ra, Ngày hội nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào này phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Bên cạnh tham mưu tổ chức tốt ngày hội, Công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Quế Sơn luôn phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Từ đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền xã triển khai, duy trì tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Cụ thể, đã triển khai, thực hiện hoạt động hiệu quả mô hình trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, như: mô hình “Camera giám sát an ninh”, “Tiếng loa an ninh”, “Bản tin an ninh”, “Đội dân phòng”... Ngoài ra, cấp ủy, Mặt trận và đoàn thể còn phối hợp với Công an xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa...

Tin liên quan