Điện lực Quế Sơn: Đảm bảo cấp điện cho các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện

Sau thời gian dài do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các sự kiện văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch trên địa bàn hầu như tạm ngưng để phòng, chống dịch. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch được khôi phục, chính vì vậy, công tác cấp điện an toàn, liên tục luôn được Điện lực Quế Sơn quan tâm, thực hiện góp phần đảm bảo công tác an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thời gian qua, mặc dù thời tiết có nhiều chuyển biến hết sức phức tạp, giông sét thường xuyên xảy ra, nhưng với nỗ lực của Điện lực Quế Sơn đã tập trung đáp ứng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn toàn huyện. Công tác kiểm tra bảo dưỡng, xử lý trên lưới điện được thường xuyên. Bên cạnh đó, công tác phát quang hành lang tuyến, thi công, bảo dưỡng các vị trí xung yếu được tăng cường; công tác phối hợp với các địa phương nhằm tổ chức các sự kiện như: Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi, Hội trại Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Lễ Quốc khánh 2-9… lưới điện được đảm bảo an toàn, đáp ứng nhu cầu đề ra.

Với sự chuẩn bị chu đáo và sự phối hợp với các bên liên quan, Điện lực Quế Sơn đã đã đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho các sự kiện chính trị, văn hóa – xã hội trên địa bàn, góp phần cùng với địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan