Hội nghị Tổng kết đợt thi đua với chủ đề: “Tham mưu, tổ chức triển khai và cụ thể hoá các văn bản của Đảng”

Chiều ngày 15/9/2022, Văn phòng Huyện uỷ tổ chức Hội nghị Tổng kết đợt thi đua với chủ đề: “Tham mưu, tổ chức triển khai và cụ thể hoá các văn bản của Đảng”, chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi (19/8/1972-19/8/2022).

Đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ công chức phụ trách công tác Văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn trong công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Đảng uỷ. Đồng thời giúp văn phòng Đảng uỷ các xã, thị trấn nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, nỗ lực phấn đấu tham mưu xây dựng, tổ chức triển khai và cụ thể hoá các văn bản của Đảng trong năm 2022. Qua đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của hệ thống văn phòng cấp uỷ.

Tại Hội nghị, Hội đồng thi đua – khen thưởng huyện đã tặng giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua năm 2022.

Tin liên quan