Hội Khuyến học  - Cựu giáo chức huyện Quế Sơn hội nghị tập huấn

Sáng ngày 14/9/2022, Hội Khuyến học  - Cựu giáo chức huyện Quế Sơn hội nghị tập huấn các Đề án, chương trình xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội Khuyến học Việt Nam cho Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học – Cựu giáo chức 13 xã, thị trấn; chi hội trưởng khuyến học Trường THPT Quế Sơn, Nguyễn Văn Cừ và Trần Đại Nghĩa.

Hội nghị tập huấn được Hội Khuyến học  - Cựu giáo chức huyện tổ chức tại hội trường Phòng GD&ĐT huyện - Ảnh: Duy Thái

Hội nghị tập huấn nhằm mục tiêu tạo chuyển biến cơ bản trong xây dựng xã hội học tập, đảm bảo đến năm 2030 mọi người dân đều có cơ hội bình đẳng trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục mở, đa dạng, linh hoạt, liên thông, hiện đại với nhiều mô hình, phương thức, trình độ đào tạo, góp phần đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế. Hội nghị tập huấn cũng nhằm triển khai thực hiện đạt hiệu quả những nhiệm vụ lớn trong Nghị quyết Đại hội VI Hội khuyến học Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin liên quan