Hương An truyền thông ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10

Sáng 07/10/2022, UBND thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị truyền thông ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Truyền thông ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10 - Ảnh: Duy Thái

Ngày 22/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505 lấy ngày 10/10 hằng năm là Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức Ngày chuyển đổi số quốc gia hằng năm nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thực hiện chương trình chuyển đổi số, thị trấn Hương An đã ban hành kế hoạch Chuyển đổi số, thành lập Ban chỉ đạo, thành lập 6 tổ công nghệ cộng đồng, niêm yết thủ tục hành chính bằng mã QR Code. Đồng thời tích cực tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, vì lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Tại hội nghị lần này, UBND thị trấn Hương An cũng đã đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Một cửa thị trấn và Hướng dẫn tạo tài khoản, thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quảng Nam.

Tin liên quan