Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022

Chiều ngày 11/10/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện (HĐQT NHCSXH ) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022 - Ảnh: NH CSXH

Trong 9 tháng đầu năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh và Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với các phòng, ban, tổ chức Hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 đạt được những kết quả tích cực. Tổng dư nợ đến ngày 30/9/2022: 441.178 triệu đồng, tăng so với đầu năm 54.595 triệu đồng, có 8.794 hộ còn dư nợ với 11.230 món vay, gồm 17 chương trình cho vay hoàn thành trên 95% chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao; chất lượng tín dụng được giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,04% tổng dư nợ; huy động vốn đạt số dư 68.996 triệu đồng, tăng 5.362 triệu đồng so với đầu năm tỷ lệ, hoàn thành 97,51% chỉ tiêu kế hoạch giao; công tác đối chiếu phân loại nợ đạt 100%, hoạt động thu lãi đạt 100%. Kết quả triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP  ngày 30/01/2022 của Chính phủ, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tích cực phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao – Truyền thanh – Truyền hình huyện, các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết đến các đối tượng thụ hưởng. Đến 30/9/2022,  Phòng Giao dịch thực hiện tăng trưởng chương trình này đat: 24.564 triệu đồng, trong đó(i)chương trình cho vay HSSV mua máy tính 420 triệu đồng, để mua 42 máy vi tính và thiết bị học tập trực tuyến; (ii) chương trình cho vay Nhà ở xã hội 16.903 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 165 căn nhà ở xã hội; (iii) chương trình cho vay Hỗ trợ việc làm 7.000 tỷ đồng, với hơn 152 nghìn khách hàng được vay giải quyết tạo việc làm; (iv) chương trình cho vay các cơ sở GDMN-TH ngoài công lập 240 triệu đồng cho 03 cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập.

Hội nghị cũng đã tổ chức thảo luận về  một số vấn đề hiện nay còn gặp khó khăn như: Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động tổ viên chấp hành việc tham gia gửi tiền theo quy ước hoạt động của Tổ TK&VV còn hạn chế; việc triển khai các chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định 100 còn chậm; tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn…

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH huyện tiếp tục triển khai một số giải pháp như: Tiếp tục tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chỉ đạo, phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các xã, thị trấn và Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tập trung thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến việc thực hiện cho vay theo đúng quy định; nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch xã, thị trấn; củng cố chất lượng Tổ TK&VV; nắm bắt nhu cầu vốn vay, tạo việc làm của Nhân dân.

Tin liên quan