Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn đối thoại với tiểu thương chợ Bà Rén cũ

Chiều 27/10/2022, tại xã Quế Xuân 1, UBND huyện Quế Sơn tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với các hộ tiểu thương tại chợ Bà Rén cũ liên quan đến vấn đề lưu mãi và việc di dời vào chợ Bà Rén mới.

Quang cảnh buổi đối thoại - Ảnh: Duy Thái

Tại buổi đối thoại, tiểu thương chợ Bà Rén cũ liên quan đến vấn đề lưu mãi thống nhất cao với chủ trương di dời vào chợ mới. Tuy nhiên, hàng chục năm về trước tiểu thương đã bỏ tiền mua chỗ ngồi cũng như ki-ot tại chợ Bà Rén cũ và được UBND xã Quế Xuân cấp Giấy chứng nhận được quyền sử dụng kinh doanh, buôn bán theo vị trí mua từ thời điểm cấp giấy và lưu mãi về sau này – (giấy lưu mãi). Bây giờ di dời vào chợ Bà Rén mới, tiểu thương đề nghị huyện Quế Sơn miễn tiền thuê mặt bằng ít nhất là 10 năm thì mới thống nhất di dời vào chợ mới. 

Cùng với giải quyết quyền lợi, tiểu thương cũng đề nghị huyện xử lý những bất cập tại chợ Bà Rén mới, nhất là một số ki-ot chưa phù hợp với việc buôn bán của tiểu thương. Tiểu thương cũng mong được bố trí vị trí phù hợp để thuận lợi kinh doanh, buôn bán…

Tại chợ Bà Rén cũ có tổng số 180 hộ tiểu thương liên quan đến vấn đề lưu mãi. Ông Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn khẳng định việc cấp “giấy lưu mãi” trước đây là không đúng quy định pháp luật. Hơn nữa, đây không phải là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, qua 27 năm sử dụng tiểu thương không phải đóng tiền thuê mặt bằng chợ, đến nay khấu hao tài sản trên đất hầu như không còn. 

Tuy nhiên, xét thấy việc cấp “giấy lưu mãi” để tiểu thương góp nguồn vốn đầu tư xây dựng chợ Bà Rén cũ vào thời điểm nguồn ngân sách địa phương còn rất khó khăn, trong khi nhu cầu xây dựng công trình chợ phục vụ buôn bán là bức thiết. Vì vậy, UBND huyện nhận thấy cần có chính sách hỗ trợ tiểu thương liên quan vấn đề lưu mãi nên đã đề xuất và được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất phương án hỗ trợ ký hợp đồng ổn định 20 năm và miễn tiền thuê mặt bằng tại chợ mới từ 3 đến 7 năm tùy theo nhóm hộ. Ngoài ra, đối với tài sản trên đất (vật kiến trúc của các hộ kinh doanh đã đầu tư xây dựng) huyện sẽ thống kê và bồi thường cho các tiểu thương khi giải phóng mặt bằng theo đúng quy định.  

Theo ông Nguyễn Phước Sơn, đây là nỗ lực rất lớn của huyện nhằm tạo điều kiện cho tiểu thương liên quan đến vấn đề lưu mãi và huyện không thể đáp ứng nhu cầu cao hơn nữa. Do đó, lãnh đạo huyện mong rằng các hộ tiểu thương thấu hiểu và sớm di dời vào chợ mới để đảm bảo việc buôn bán được an toàn và thuận tiện. Khu đất tại chợ Bà Rén cũ sẽ được đầu tư xây dựng công viên cây xanh.

Đối với những bất cập tại chợ Bà Rén mới, Chủ tịch UBND huyện giao các ngành liên quan của huyện, chính quyền xã Quế Xuân 1 và đơn vị thi công xây dựng chợ khẩn trương khắc phục, đáp ứng tốt nhất việc mua bán hàng hóa của người dân.

Hiện nay tại chợ Bà Rén mới đã có 186 hộ tiểu thương không có “giấy lưu mãi” vào buôn bán và 25 hộ có “giấy lưu mãi” đã nhận vị trí kinh doanh tại chợ.

Tin liên quan