Chấn chỉnh hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản dự án khu phố chợ Đông Phú

Ngày 2/11/2022, UBND huyện Quế Sơn ban hành Công văn số 1229/UBND-KT về việc chấn chỉnh hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản dự án khu phố chợ Đông Phú (Quế Sơn).

Những ngày qua, nhiều hoạt động môi giới, chèo kéo khách hàng đặt cọc tiền giữ chỗ mua bán bất động sản diễn ra tại dự án khu phố chợ Đông Phú - Ảnh: Duy Thái

Hiện nay, dự án khu phố chợ Đông Phú chưa được nghiệm thu hạ tầng, đất khai thác dự án chưa được Nhà nước giao cho chủ đầu tư, dự án chưa đủ điều kiện khai thác quỹ đất theo quy định. Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua (29/10-1/11/2022), trên địa bàn thị trấn Đông Phú và trên các trang mạng xã hội, các tổ chức, cá nhân đã tiến hành môi giới, chèo kéo khách hàng đặt cọc tiền giữ chỗ mua bất động sản tại dự án dẫn đến nguy cơ bất ổn thị trường bất động sản, an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên và tăng cường công tác quản lý dự án về phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản trên địa bàn huyện, UBND huyện Quế Sơn yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 (chủ đầu tư) nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư dự án theo đúng quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật kinh doanh bất động sản và pháp luật về xây dựng. Thực hiện việc huy động vốn theo đúng nội dung văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Quảng Nam đối với  dự án khu phố chợ Đông Phú. Dừng mọi hoạt động liên kết đặt cọc, gọi vốn, thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng như đã nêu trên và báo cáo kết quả, nội dung thực hiện về cho cơ quan quản lý nhà nước.

UBND huyện Quế Sơn cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý, chấn chỉnh vi phạm theo thẩm quyền.

Tin liên quan