Quế Sơn sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Chiều 28/10/2022, huyện Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 cùng các thành viên trong Tổ công tác và Tổ giúp việc Đề án 06 cấp huyện, xã, thôn.

Sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”

Tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Hồ Quang Đông - Phó trưởng Công an huyện đại diện Tổ công tác Đề án 06 đã trình bày báo cáo sơ kết 6 tháng tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ Đề án 06 và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Tổ công tác Đề án 06 huyện đã đôn đốc, chỉ đạo triển khai Đề án 06 theo đúng lộ trình. Việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đang được tích cực triển khai, trong đó nổi bật là vai trò gương mẫu đi đầu của Công an huyện với việc hoàn thành 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Việc rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, dữ liệu chuyên ngành đang được triển khai theo lộ trình phục vụ tích cực việc thực hiện các dịch vụ công, đồng thời từng bước bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư phục vụ các tiện ích của Đề án.  

Việc triển khai Đề án 06 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, người dân trong thực hiện các giao dịch, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, quản lý con người, phục vụ công tác phòng chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác trên địa bàn. Theo đó, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã chủ động căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06. Tuy vậy trong quá trình thực hiện Đề án một số cơ quan, địa phương chưa có sự chỉ đạo sâu sát. Tổ công tác Đề án 06 tại các địa phương còn hạn chế, chưa thực sự huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, còn nhiều người dân chưa hiểu biết sâu và bỡ ngỡ về dịch vụ công trực tuyến, vẫn quen với hình thức nộp hồ sơ hành chính trực tiếp. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền cần tiếp tục được đẩy mạnh để người dân nắm được những tiện ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Từ đó giảm thiểu thời gian chờ đợi cho công dân, chi phí đi lại, giảm các thủ tục hành chính phiền hà khi giao dịch so với trước đây.

Để thực hiện có hiệu quả Đề án 06, đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Chủ tịch UBND huyện mong muốn các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp triển khai đảm bảo đồng bộ, hỗ trợ lực lượng Công an địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Những vấn đề còn vướng mắc các đơn vị cùng thảo luận, giải đáp nhằm hỗ trợ Tổ Công tác Đề án 06 thực hiện có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở. Đối với các cơ quan đơn vị có lĩnh vực đã đăng ký dịch vụ công trực tuyến đã cùng trao đổi những khó khăn hạn chế cũng như hiệu quả mà Đề án 06 mang lại qua đó nhằm thống nhất trong tổ chức thực hiện phục vụ tốt yêu cầu đề ra. 

Tin liên quan