Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn phát động đợt thi đua cao điểm

Sáng ngày 04/11/2022, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm Chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” (12/1972 - 12/2022) với Chủ đề “50 ngày thi đua lập công quyết thắng”.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua - Ảnh:  Duy Thái

Nội dung thi đua tập trung vào 3 nội dung chính gồm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện; đẩy mạnh thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, bảo đảm an toàn.

Thời gian thực hiện đợt thi đua là 50 ngày (từ ngày 9/11 đến ngày 28/12/2022). Với ý thức tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, đoàn kết một lòng, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện Quế Sơn quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức phấn đấu hoàn thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua đã đề ra.

Tin liên quan