UBND xã Quế Xuân 2 tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023.

Sáng ngày 25/11/2022, tại hội trường Trung tâm văn hóa xã Quế Xuân 2, UBND xã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP năm 2022 và triển khai nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương năm 2023.

Đến dự Hội nghị về phía huyện có đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Hoàng, Chính trị viên phó BCH QS huyện Quế Sơn. Về phía xã có đồng chí Dương Thị Kim Huệ HUV, BTĐU CT HĐND, đồng chí Phạm Xuân Thành PBT CT UBND chủ trì hội nghị, các đồng chí đại diện TT. HĐND, UBMTTQVN, các ban, ngành, đoàn thể xã, trung đội trưởng, tiểu đội trưởng DQCĐ và thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận và thôn đội trưởng của 6 thôn.

Trong năm 2022, Ban chỉ huy Quân sự đã tham mưu UBND xã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị các cấp, bám sát chỉ tiêu, nhiêm vụ, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra và cũng đã gặt hái được nhiều thành quả nhất định. Nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, phòng chống thiên tai, công tác phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu, giao quân vượt chỉ tiêu được BCH QS huyện khen tặng và đánh giá rất cao.

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023, BCH Quân sự xã tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban nhân dân xã tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhà nước, BCHQS tỉnh, huyện, Huyện ủy, UBND huyện về nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Trọng tâm là Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, tiếp tục xây dựng nền và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Ngành quân sự phát huy vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác quốc phòng. Nâng cao hiệu quả xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ; tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm, dự báo, xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững tình hình hình an ninh chính trị. Xây dựng các chi bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; lãnh đạo lực lượng vũ trang xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Nhân dịp này BCH Quân Sự huyện và UBND xã đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ QPQSĐP năm 2022.

Tin liên quan