Công an huyện Quế Sơn và Ngân hàng Agribank chi nhánh Quế Sơn, chi nhánh Hương An ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng.

Chiều ngày 29/11/2022, Công an huyện Quế Sơn và Chi nhánh Ngân hàng Agribank Quế Sơn, Chi nhánh ngân hàng Agribank Hương An tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động Ngân hàng.

Lễ ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động ngân hàng - Ảnh: Lan Anh

Tham dự buổi Lễ phía Công an huyện có đồng chí Nguyễn Kim Long - Trưởng Công an huyện, các đồng chí đại diện các Đội nghiệp vụ công an huyện, Trưởng Công an thị trấn Hương An, thị trấn Đông Phú nơi có chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng Agribank. Về phía Ngân hàng, có ông Nguyễn Văn Hường - Giám đốc Agribank chi nhánh Quế Sơn, ông Lê Văn Nguyên - Giám đốc Agribank chi nhánh Hương An, các đồng chí trong Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chuyên đề, phòng giao dịch trực thuộc.

Mục đích của lễ ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an huyện và Ngân hàng Agribank chi nhánh Quế sơn, Hương An nhằm đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, an ninh, an toàn trong hoạt động của các Phòng giao dịch trực thuộc ngân hàng Agribank trên địa bàn huyện. Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp nhằm chủ động có biện pháp, giải pháp trong công tác phòng, chống tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chính sách cho vay, đối tượng vay, thủ tục vay... để cho các tầng lớp Nhân dân tiếp cận được nguồn vốn vay nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi nạn “tín dụng đen” trên địa bàn huyện. 

Căn cứ chương trình, quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trên lĩnh vực ngân hàng; các văn bản, thông báo chỉ đạo về triển khai thực hiện nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng ngân hàng. Công an huyện và Ngân hàng Agribank chi nhánh Quế Sơn, Hương An với trách nhiệm, quyền hạn được giao cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung đã ký kết góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn hoạt động Ngân hàng trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Tại đây, 3 đơn vị tiến hành ký kết Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động ngân hàng năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tin liên quan