Huyện Quế Sơn tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le và Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ Rừng Cấm An Xuân, xã Quế Mỹ

Ngày 05/12/2022, UBND huyện Quế Sơn ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le và Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ Rừng Cấm An Xuân, xã Quế Mỹ.

Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le - Ảnh: Trần Long

Nhằm ghi nhận công lao to lớn và tôn vinh giá trị truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất, lòng yêu quê hương, đất nước của Nhân dân huyện nhà, những Anh hùng liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, những người đã đổ xương máu trong công cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Khơi dậy lòng tự hào dân tộc và truyền thống đoàn kết của quân và dân huyện Quế Sơn trong công cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm; phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”. Đồng thời, xây dựng Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sĩ Rừng Cấm An Xuân xã Quế Mỹ và Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le trở thành Di tích lịch sử cách mạng, là nơi giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ, là điểm du lịch hấp dẫn nằm trong Khu du lịch sinh thái Nước Mát – Đèo Le.

Theo đó, Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le (ngày 18/12/2022) và Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sĩ Rừng Cấm An Xuân, xã Quế Mỹ (13/12/2022) được tổ chức với quy mô trang trọng, an toàn, tiết kiệm và có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. 

Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ Rừng Cấm An Xuân, xã Quế Mỹ - Ảnh: NC

Tin liên quan