Huyện Quế Sơn tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le và Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ Rừng Cấm An Xuân, xã Quế Mỹ

Ngày 05/12/2022, UBND huyện Quế Sơn ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về tổ chức Lễ khánh thành Khu tưởng niệm Hòn Tàu – Đèo Le và Bia ghi tên các Anh hùng Liệt sỹ Rừng Cấm An Xuân, xã Quế Mỹ.