Hòn Tàu - căn cứ địa chiến lược

Do có vị trí chiến lược, trong chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Hòn Tàu là nơi che chở cho quân và dân ta trú ẩn, là căn cứ địa vững chắc cho các cơ quan Huyện ủy, Tỉnh ủy, Đặc khu ủy lãnh đạo và chỉ đạo các phong trào cách mạng. Hòn Tàu cũng đảm bảo các nhu cầu cung cấp nhân lực, tài lực, vật lực, thông tin, hậu cần cho lực lượng vũ trang, lực lượng chính trị và các cơ quan đóng quân.