Hội nghị Ủy ban MTTQ Viêt Nam huyện lần thứ chín Khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024

Chiều ngày 19/12/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị lần thứ chín, khóa X, nhiệm kỳ 2019 -2024, nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác Mặt trận năm 2022, bàn bạc, thảo luận thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023; tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” năm 2022.

Đến dự có bà Lê Thị Như Thủy - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổ chức - Dân tộc -Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; ông Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Phạm Đình Bảy - UVBTVHU, Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Nguyễn Văn Thắng - UVBTV Huyện ủy, PCT UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy; các vị trong Ban Thường trực, các Ban Tư vấn; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024; cán bộ, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại biểu lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy; đại biểu lãnh đạo các cơ quan liên quan, đơn vị và Văn phòng Huyện ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, thị trấn; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong năm 2022.                   

Quang cảnh Hội nghị - Ảnh: TG

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức Hội thi “Cán bộ Mặt trận cơ sở giỏi”; tổ chức gặp mặt các vị chức sắc, chức việc trong đồng bào các tôn giáo nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022; thực hiện tốt các công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tổ chức 2 cuộc tọa đàm phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; nâng cao chất lượng, hiệu quả Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Triển khai ký kết Chương trình phối hợp với với Phòng Tư pháp và Thanh tra huyện về thực hiện và giám sát công tác tiếp công dân, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân trên địa bàn huyện Quế Sơn; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; tổ chức Hội chợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp nông thôn kết hợp chương trình diễn đàn “Nông dân với Ngày hội khởi nghiệp  - Chuyển đổi số - Sản phẩm OCOP” huyện Quế Sơn năm 2022. 

Công tác chăm lo cho người nghèo, năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện huy động Quỹ “vì người nghèo” trên  5,8 tỷ đồng; từ các nguồn hỗ trợ xây dựng mới 64 nhà cho hộ nghèo hộ khó khăn trên địa bàn huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và bà Lê Thị Như Thủy - UVTT, Trưởng Ban Tuyên giáo - Tổ chức - Dân tộc -Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao hoạt động của MTTQ huyện trong năm 2022, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội theo Chỉ thị 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đồng thời tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị. Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội; tổng hợp, phản ánh, giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Tổ chức các hoạt động để tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 04/NQ-ĐCT ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tổ chức "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc". Tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, KDC. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam xã, thị trấn tiến đến Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029.