Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

Sáng ngày 19/12/2022, Huyện ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đồng chí Võ Văn Nhàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì, phát biểu khai mạc, quán triệt mục đích, yêu cầu Hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, cán bộ phụ trách công tác Tuyên giáo – Dân vận, Tổ chức – Kiểm tra, Văn phòng cấp ủy 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022 - Ảnh: Minh Châu

Năm 2022, công tác xây dựng Đảng đã được Huyện uỷ và các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng trên địa bàn huyện tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác. Trong năm, Huyện ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng và ban hành đầy đủ, kịp thời nhiều chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, qui định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy; đồng thời tăng cường kiểm tra, đôn đốc các TCCS đảng, các cơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện. Đặc biệt, đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương tập trung phối hợp chuẩn bị điều kiện phục vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện và 03 xã đạt kết quả cao; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi và các hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; kịp thời thông tin đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tình hình thời sự trong nước và quốc tế; tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết TW4, Nghị quyết TW5, Nghị quyết TW6 (khóa XIII), các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của TW và của Tỉnh ủy... Năm 2022, Đảng bộ huyện kết nạp 79 đảng viên mới, vượt 5,3% so chỉ tiêu tỉnh giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 3.701 đ/c; tổ chức trao Huy hiệu Đảng các đợt cho 150 trường hợp, tặng Huy hiệu Đảng trước thời hạn 05 trường hợp. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đảm bảo, đúng qui định Điều lệ Đảng. Trong năm, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra 31 tổ chức đảng và 129 đảng viên; giám sát 27 tổ chức đảng và 80 đảng viên; thi hành kỷ luật 21 trường hợp... Đánh giá cuối năm, có 44/55 TCCS Đảng HTTNV, trong đó có 08 TCCS Đảng HTXSNV; 91,7% đảng viên HTTNV, trong đó có hơn 17% đảng viên HTXSNV.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Văn Nhàn đề nghị trong năm 2023, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức. Quan tâm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH, QP-AN, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra... 

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng 30 tập thể và 35 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong các lĩnh vực năm 2022.

Tin liên quan