Ra mắt và tập huấn Ban biên tập Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã

Chiều ngày 21/12/2022, UBND xã Quế Phú tổ chức buổi ra mắt và tập huấn kỹ năng viết tin, bài cho Ban biên tập Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã (Ban biên tập xã). Tham dự và chủ trì buổi hội nghị có đồng chí Nguyễn Anh Mười, Chủ tịch UBND xã; đ/c Lê Ngọc Tâm, Phó chủ tịch UBND xã và các thành viên Ban biên tập xã.

https://b-f5-zpc.zdn.vn/1973448394032746298/c0d961c2d8c3009d59d2.jpg

Cảnh quang buổi ra mắt Ban biên tập xã Quế Phú

Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã là phương tiện thông tin tuyên truyền về chính trị xã hội, kinh tế, văn hóa - giáo dục, an ninh - quốc phòng đến người dân trong và ngoài xã. Phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, những kinh nghiệm trong đời sống sản xuất, gương người tốt việc tốt góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở các địa bàn dân cư, góp phần xây dựng nông thôn mới xã nhà.

Tại buổi ra mắt đồng chí Nguyễn Anh Mười, Chủ tịch UBND xã đã nhấn mạnh: để Đài Truyền thanh và Cổng thông tin điện tử hoạt động hiệu quả, phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, các đồng chí trong Ban biên tập phải phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, đồng thời mở rộng mạng lưới cộng tác viên là cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn. Chú trọng thực hiện tốt việc tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, người dân, doanh nghiệp... tích cực khai thác các thông tin, cập nhật các hoạt động, truyền tải các phong trào ở địa phương. Đài truyền thanh và Cổng thông tin điện tử xã là nơi cung cấp thông tin chính xác, kịp thời để người dân, doanh nghiệp có thể khai thác; thực sự là cầu nối giữa chính quyền, người dân, doanh nghiệp, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử trong thời gian đến.