Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao ban hội đoàn thể huyện nhận ủy thác

Chiều nay (03/01/2023), Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn đã tổ chức cuộc họp giao ban quý I năm 2023 với 04 Hội-Đoàn thể nhận uỷ thác cấp huyện nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2022, triển khai nhiệm vụ quý I năm 2023. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên huyện.

Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giao ban hội đoàn thể huyện nhận ủy thác - Ảnh: TG

Trong năm 2022, NHCSXH huyện phối hợp với các Hội, đoàn thể nhận ủy thác tổ chức thực hiện tốt  tín dụng chính sách ưu đãi của Chính phủ đến người dân trên địa bàn. Đến 31/12/2022, dư nợ cho vay ủy thác thông qua các Hội đoàn thể nhận ủy thác đạt 454.867 triệu đồng, tăng 69.671 triệu đồng so với 31/12/2021, chiếm 99,7% tổng dư nợ toàn huyện, với 8.960 hộ vay. Dư nợ quá hạn 137 triệu đồng, chiếm 0,03% trên tổng dư nợ ủy thác. Về chất lượng hoạt động theo Tổ tiết kiệm và vay vốn, toàn huyện có 225 tổ TK&VV đang hoạt động, trong đó số Tổ xếp loại tốt  223 tổ (chiếm 99,11%), 2 tổ xếp loại khá (chiếm 0,89%), dư nợ bình quân/tổ là 2.021 triệu đồng.

Hội nghị đã thảo luận, phân tích nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế trong hoạt động ủy thác năm 2022; nêu ý kiến về các giải pháp  khắc phục; đặc biệt là công tác đôn đốc thu hồi nợ đối với hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú; Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về các chính sách tín dụng ưu đãi; tăng cường kiểm tra giám sát, nhất là điều hành tốt hoạt động quản lý vốn tín dụng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, các đối tượng chính sách-xã hội khác; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy thác; có biểu dương khen thưởng cũng như mạnh dạn chấn chỉnh những Tổ chưa làm tốt vai trò nhận ủy thác, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tín dụng chính sách được giao năm 2023.

Tin liên quan