Quế Sơn tổng kết hoạt động Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH năm 2022

Chiều 05/01/2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quế Sơn tổ chức tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có ông Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện.

Ông Nguyễn Phước Sơn – UVTV, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện trao thưởng cho đại diện các tập thể tại hội nghị

Tổng dư nợ đến 31/12/2022 đạt 456.242 triệu đồng, tăng 70.353 triệu đồng so với năm 2021, tỷ lệ tăng 18,2%. Tổng nợ xấu: 327 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,07% tổng dư nợ. Trong đó: nợ quá hạn: 137 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,03% tổng dư nợ, giảm 161 triệu đồng so với năm 2021; nợ khoanh: 190 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng dư nợ. Toàn huyện có 15 chương trình tín dụng chính sách đang được thực hiện với 11.638 món vay và 8.970 khách hàng vay vốn đang còn dư nợ. Trong năm, một số chương trình tín dụng có mức tăng trưởng cao so với năm 2021 như chương trình: cho vay giải quyết việc làm tăng 17.003 triệu đồng, (101%), cho vay theo Nghị định 100 tăng 20.946 triệu đồng (61%), cho vay hộ mới thoát nghèo tăng 18.022 triệu đồng, (5,5%), cho vay hộ cận nghèo tăng trên 13.475 triệu đồng, (13,7%). Doanh số cho vay đạt 166.771 tỷ đồng với 3.226 lượt khách hàng vay vốn.  Mức dư nợ bình quân 50,9 triệu đồng/hộ, 2000 triệu đồng/tổ TK&VV, 35.000 triệu đồng/xã.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đề nghị các đơn vị cần tập trung chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao trong năm 2023, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ quá hạn, chú ý đến các món vay bỏ đi khỏi nơi cư trú. Các địa phương, đoàn thể tiếp tục nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp xử lý nợ quá hạn, tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân ý thức hơn nữa việc trả nợ. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý NHCSXH huyện, các ngành, đoàn thể, địa phương trong thời gian tới cần quan tâm triển khai các giải pháp huy động nguồn vốn, tạo nguồn đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động chính sách hỗ trợ người nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh.

Hội nghị cũng đã được nghe các tham luận của các tập thể, cá nhân, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả trong việc chuyển tải nguồn vốn tín dụng chính sách đến với người dân. Nhân dịp này, UBND huyện đã trao tặng giấy khen cho 08 tập thể và 33 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện năm 2022.

Tin liên quan