Đại hội điểm nông dân xã Quế Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 05/01/223, Hội nông dân xã Quế Long tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được chọn làm Đại hội điểm của huyện.

Đại hội bầu Ban chấp hành khóa - Ảnh: Lan Anh

Về dự đại hội có đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đồng chí Trần Hữu Ninh – HUV, Chủ tịch Hội nông dân huyện; đại diện lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể của xã, Chủ tịch Hội nông dân các xã, thị trấn trong huyện và 95 hội viên tiêu biểu đại diện cho 966 Hội viên nông dân toàn xã.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Ban chấp hành Hội nông dân xã Quế Long đã đoàn kết thống nhất triển khai công tác xây dựng hội và phong trào nông dân tại địa phương đạt nhiều kết quả nhất định. Nổi bật là các phong trào thi đua do cấp trên phát động như: phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu chính đáng và giảm nghèo bền vững; hỗ trợ, tư vấn giúp nông dân phát triển sản xuất; vận động hướng dẫn nông dân tham gia phát triển các hình thức kinh tế tập thể; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, công tác dạy nghề cho nông dân... Đến cuối năm 2022, toàn Hội có 264 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) các cấp, tăng 15 hộ so với đầu nhiệm kỳ; Hội đã vận động các hộ nông dân SXKDG tạo việc làm tại chỗ cho hơn 267 lượt lao động, hơn 153 lượt lao động có việc làm theo mùa vụ, giúp đỡ vốn, giống cây, con và kinh nghiệm sản xuất cho gần 400 lượt nông dân, giúp 7 hộ nông dân thoát nghèo, vận động đóng góp làm 3 căn nhà tình thương cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân, tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương cũng được Hội nông dân xã Quế Long triển khai thực hiện tốt, được cấp trên đánh giá cao. 

Về phương hướng, mục tiêu cho nhiệm kỳ đến, Hội nông dân xã Quế Long quyết tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, nâng cao vị thế của Hội trong hệ thống chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa nông dân với Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào nông dân, chú trọng nhân rộng các mô hình và vận động hội viên nông dân phát triển sản xuất, chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường, tăng cường công tác đào tạo nghề và một số dịch vụ hỗ trợ cho nông dân, nhằm góp phần tăng thu nhập, ổn định và phát triển đời sống cho nông dân trên địa bàn xã.

Tại đại hội, đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 11 người, ông Đỗ Văn Kiên, tái cử chức Chủ tịch Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội nông dân huyện gồm 6 đại biểu.

                                                

Tin liên quan