Đại hội điểm nông dân xã Quế Long lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 05/01/223, Hội nông dân xã Quế Long tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được chọn làm Đại hội điểm của huyện.