Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 87 quần chúng ưu tú

Sáng ngày 30/01/2023, Ban Tuyên giáo phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm 2023 cho 87 quần chúng ưu tú đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Quế Sơn khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 87 quần chúng ưu tú - Ảnh: Duy Thái

Các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu 5 chuyên đề về: Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa Xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Năm 2023, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức mở từ 2 đến 3 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho quần chúng ưu tú nhằm tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp 79 quần chúng ưu tú vào đảng, đạt 105,3% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Tính đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 55 tổ chức cơ sở đảng với 3.693 đảng viên.

Tin liên quan