Điện lực Quế Sơn với công tác cấp điện các Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện năm 2023

Năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Quế Sơn phát triển tăng trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là nhóm ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương luôn được ngành Điện quan tâm thực hiện.

Song song với công tác bảo trì, bảo dưỡng lưới điện, ngăn ngừa sự cố, thì công tác đầu tư cấp điện các Cụm công nghiệp luôn được Công ty Điện lực Quảng Nam nói chung và Điện lực Quế Sơn nói riêng ưu tiên hàng đầu, góp phần thu hút các nhà đầu tư tại các Cụm công nghiệp, Khu công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Quế Sơn là địa phương đang trên đà phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhu cầu điện năng cung cấp cho các CCN không ngừng tăng cao, đòi hỏi ngành Điện phải thực hiện đầu tư, xây dựng mới lưới điện nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải.

Trong tháng 02/2023 để đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất tại 2 CNN Quế Cường và CCN Đông Phú, Công ty Điện lực Quảng Nam đã đầu tư xây dựng mới và đóng điện đưa vào vận hành 2 TBA 22/0,4kV với tổng công suất lắp đặt là 1.560 kVA cấp điện cho khách hàng nhà máy sản xuất gạch Trang Đạt tại CCN Quế Cường và nhà máy sản xuất gạch Phú Ninh Hòa tại CCN Đông Phú với tổng vốn đầu tư 2 tỷ đồng.

Thực hiện đầu tư các công trình tiếp cận điện năng kịp thời, đáp ứng đủ nhu cầu điện năng phục vụ sản xuất tại các KCN, CCN cho thấy trách nhiệm của ngành điện đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tạo niềm tin, thúc đẩy các nhà đầu tư đến với huyện Quế Sơn. 

Tin liên quan