Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN

Chiều ngày 23/02/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam trên địa bàn huyện. Tham dự hội nghị có Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ 13/13 xã, thị trấn. Đồng chí Lý Xuân Phong - Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN - Ảnh: Minh Châu

Xác định công tác giám sát, phản biện xã hội là trách nhiệm và là nhiệm vụ quan trọng của MTTQ các cấp, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, MTTQ các cấp trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ngành liên quan, các tổ chức thành viên cùng cấp lựa chọn những vấn đề, nội dung cần giám sát tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ cấp ủy thống nhất chủ trương để thực hiện giám sát đạt kết quả. Trong 5 năm (2017-2022), Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện đã tổ chức được 144 cuộc giám sát về các nội dung: Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với các cơ quan nhà nước trên địa bàn; việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng; việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân, người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; qui trình và tiến độ xây dựng các công trình phúc lợi xã hội ở địa phương v.v...Cùng với đó, Ban Thanh tra nhân dân (TTND) tổ chức được 72 cuộc giám sát và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) tổ chức 410 cuộc giám sát đối với các công trình xây dựng cơ bản. Về công tác phản biện xã hội, 5 năm qua, Mặt trận từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức được 67 Hội nghị phản biện. Qua các Hội nghị phản biện đã phát huy được vai trò của Hội đồng tư vấn, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tham gia nhiều ý kiến nhằm góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, hàng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đưa nội dung giám sát, phản biện xã hội vào chương trình tập huấn cho đội ngũ cán bộ Mặt trận, qua đó bồi dưỡng kỹ năng giám sát và phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các cấp; cung cấp hơn 95 cuốn tài liệu tuyên truyền, sổ tay công tác giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ Mặt trận các xã, thị trấn. Ngoài ra, còn tổ chức được 65 lớp tập huấn nghiệp vụ giám sát, tuyên truyền các quy định về giám sát đầu tư của cộng đồng và thanh tra nhân dân cho các thành viên Ban GSĐTCCĐ và Ban TTND các xã, thị trấn; tổ chức 11 buổi Hội thảo, Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động giám sát...

Tại Hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã trao giấy khen cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông qua Kế hoạch liên tịch phối hợp tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2023; Kế hoạch phát động Cuộc thi viết bài giới thiệu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện; Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn huyện năm 2023.

Tin liên quan