Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và hồ sơ nghiệp vụ năm 2023

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh và chương trình công tác của Công an huyện Quế Sơn năm 2023, ngày 24/02/2023 Công an huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác hồ sơ nghiệp vụ năm 2023. Dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo và các Đội nghiệp vụ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam; Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an huyện, Công an 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quan cảnh hội nghị tập huấn - Ảnh: Nho Tâm

Tại Hội nghị, cán bộ chiến sĩ đã được nghe các báo cáo viên của Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh, Lãnh đạo Công an huyện truyền đạt, hướng dẫn những nội dung cơ bản về: Những nội dung cơ bản của Luật Tổ chức Cơ quan Điều tra hình sự năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng hình sụ năm 2015; Thông tư số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 của Bộ Công an quy định về biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngày 29/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, ngày 29/12/2017 quy định về việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Văn bản hợp nhất số 02/2022/VBHN-BCA ngày 10/3/2022 của Bộ Công an về hợp nhất Thông tư quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông tư 45/TT-BCA ngày 01/11/2022 của Bộ Công an quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an xã, phường, thị trấn; Công tác cập nhật dữ liệu, theo dõi trên hệ thống phần mềm tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an cấp xã; Những khó khăn vướng mắc và hướng dẫn trong công tác xử lý vi phạm hành chính; Những nội dung cơ bản về công tác hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng CAND; Công tác lập, đăng ký, quản lý hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng CAND và giải đáp những khó khăn, bất cập, tồn tại trong công tác hồ sơ.

Báo cáo viên trình bày các nội dung về công tác tiếp nhận, phân loại, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và hồ sơ nghiệp vụ năm 2023 - Ảnh: Nho Tâm

Qua đó,  CBCS Công an huyện Quế Sơn nâng cao nhận thức, trang bị đầy đủ, bổ sung toàn diện những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan về công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác điều tra hình sự của lực lượng Công an. Nâng cao năng lực, trình độ của lực lượng Công an trong công tác hồ sơ nghiệp vụ, công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và công tác phối hợp, hỗ trợ các hoạt động điều tra, công tác xử lý vi phạm hành chính, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc về an ninh, trật tự. Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, liêm chính, vững mạnh, gần dân, sát dân, sát tình hình, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin liên quan