Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028

Chiều ngày 27/02, Công đoàn bộ phận Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Công đoàn cơ sở Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam chọn Đại hội điểm.