Thị trấn Đông Phú Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 28/02/2023, UBND thị trấn Đông Phú tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn; các vị đại biểu HĐND thị trấn khóa VIII; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội trưởng các hội đoàn thể ở 6/6 Tổ dân phố; đại diện các doanh nghiệp, HTX và các hộ gia đình trên địa bàn thị trấn.

Nhân dân thị trấn Đông Phú góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Ảnh: Minh Châu

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tham gia góp ý tập trung vào những nội dung trọng tâm của dự thảo Luật như: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc phát triển quỹ đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai; về cơ chế, chính sách tài chính, giá đất; chế độ quản lý, sử dụng các loại đất; việc phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; hộ gia đình sử dụng đất... Ngoài hình thức lấy ý kiến trực tiếp tại hội nghị, UBND thị trấn Đông Phú còn tiếp nhận các ý kiến góp ý bằng văn bản của Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi).

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của mọi tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức, cơ quan để hoàn thiện Luật Đất đai (sửa đổi), đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) gồm 16 chương, 245 điều (nhiều hơn Luật Đất đai năm 2013 là 2 chương, 33 điều), trong đó, giữ nguyên 28 điều; sửa đổi, bổ sung 184 điều; bổ sung mới 41 điều và bãi bỏ 8 điều. Dự thảo Luật lần này có 1 số điểm mới như: Đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường sự tham gia của người dân trong công tác lập qui hoạch sử dụng và bổ sung quy định về tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của nhân dân trong quá trình lập qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy định chặt chẽ các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất...

Tin liên quan