Đồng chí Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Quế Xuân 1

Chiều ngày 02/3/2023, Đoàn công tác của Huyện ủy do đồng chí Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ và Trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xã Quế Xuân 1, để nắm tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và tiến độ đầu tư, xây dựng, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn xã. Cùng đi với Đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng, các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo các Phòng, ban chuyên môn liên quan ở huyện.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Quế Xuân 1 - Ảnh: Lan Anh

Báo cáo tại buổi làm việc của đại diện lãnh đạo xã Quế Xuân 1 nêu rõ: thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XV, qua giữa nhiệm kỳ đại hội các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản đảm bảo kế hoạch: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân hằng năm 12,52%, thu nhập bình quân đầu người từ 47 triệu đồng năm 2020 đến cuối năm 2022 lên 55 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,24%. Hoàn thành công tác di dời chợ bà Rén vào chợ mới. Về xây dựng Nông thôn mới nâng cao, đến nay Quế Xuân 1 đạt 11/19 tiêu chí. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từng bước được củng cố, kiện toàn, hằng năm Đảng bộ xã đều đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; mặt trận các hội đoàn thể luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hằng năm 100% đạt loại tốt trở lên. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại buổi làm việc lãnh đạo xã Quế Xuân 1 cũng nêu lên những khó khăn, vướng mắc, đồng thời kiến nghị, đề xuất cấp trên quan tâm đầu tư kinh phí để nâng cấp đường ống, hoàn thiện hệ thống cung cấp nước sạch ổn định cho nhân dân thôn Xuân Phú, Dưỡng Xuân; làm đường giao thông; lắp đặt dụng cụ thể dục, thiết bị vui chơi cho trẻ em, người già tại khu thể thao thôn. Đối với dự án khu chợ bà Rén đề nghị bổ sung hệ thống mương thoát nước, sớm giải tỏa khu chợ cũ và đầu tư xây dựng khu công viên cây xanh theo định hướng quy hoạch; quan tâm xúc tiến kêu gọi và hỗ trợ kinh phí đầu tư các công trình, dự án trên địa bàn xã nằm trong danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 của huyện để xã từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương…

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Quế Xuân 1 trong thời gian qua, đồng thời cũng lưu ý, chỉ ra 1 số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Văn Nhàn đề nghị Đảng bộ xã Quế Xuân 1 tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng và chỉnh đốn Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nắm bắt dư luận xã hội để chỉ đạo kịp thời; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ 2025-2023, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên hằng năm; triển khai thực hiện nghiêm các công văn, kế hoạch của Huyện ủy. Trong công tác phát triển Kinh tế - Xã hội cần áp dụng các hình thức sản xuất mới, chuyển đổi các loại cây trồng, con vật nuôi đem lại hiệu quả kinh tế; thực hiện chỉ tiêu giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho Nhân dân…, phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào cuối năm 2023. 

Tin liên quan