Ban CHQS huấn luyện dân quân năm nhất

Sáng 6/3/2023, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Sơn tổ chức khai mạc huấn luyện dân quân tự vệ năm thứ nhất cho 121 chiến sĩ thuộc các đơn vị: xã Quế Minh, Quế Phong, Quế Long, Quế An, Quế Châu, Quế Hiệp và thị trấn Đông Phú.

Dân quân tự vệ năm thứ nhất học tập chính trị -  Ảnh: Duy Thái

Tham gia đợt huấn luyện, dân quân tự vệ năm nhất được quán triệt, học tập, huấn luyện: những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản thi hành; xây dựng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam; dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; tác dụng, tính năng, kỹ thuật, chiến thuật, cấu tạo các bộ phận của súng AR15; hướng dẫn cách tháo lắp thông thường, giữ gìn, bảo quản súng AR15; động tác nằm, quỳ, đứng chuẩn bị bắn; tính năng cấu tạo, nguyên lý hoạt động của lựu đạn LĐ - 01; các bài tập bắn súng; huấn luyện cho từng người và tổ dân quân tự vệ đánh chiếm bảo vệ mục tiêu và làm nhiệm vụ tuần tra canh gác...

Qua huấn luyện nhằm xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tác phong kỷ luật, nâng cao trình độ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan