Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Sáng ngày 07/3, Uỷ ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Đến dự có đồng chí Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa bàn huyện. Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công chức Địa chính – Xây dựng 13 xã, thị trấn trong huyện.

 Đồng chí Nguyễn Phước Sơn – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị - Ảnh: Lan Anh

Thực hiện Kế hoạch số 563 ngày 6/2/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi), trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành kế hoạch số 31 ngày 17/2/2023 về việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi). Nhìn chung, việc tổ chức triển khai góp ý đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn huyện Quế Sơn thời gian qua được Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện kịp thời, rộng khắp đến các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, Hội, đoàn thể ở huyện và các xã, thị trấn với nhiều hình thức tham gia góp ý đa dạng, thu hút sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, đã có nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia đóng góp nhiều ý kiến trách nhiệm, chất lượng. Các chương, điều khoản của dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) được góp ý chủ yếu tập trung vào các vấn đề: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thu hồi đất; Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tài chính về đất đai, giá đất; Chế độ sử dụng các loại đất…

Mục đích của việc triển khai lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm huy động trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, đồng bộ, hiệu quả; phản ánh ý chí, nguyện vọng, vì lợi ích nhân dân và tạo không gian, nguồn lực cho sự phát triển của đất nước.

Tin liên quan