Quế Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

Sáng ngày 09/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị và sơ kết 05 năm thực hiện Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Võ Văn Nhàn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đặng Thị Thùy Vinh - UVBTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Phạm Đình Bảy - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Thắng - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Lý Xuân Phong - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các vị trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại biểu lãnh đạo các cơ quan: UBKT Huyện ủy, Phòng VH-TT huyện, Phòng TC-KH huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nội vụ huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Công an huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Lý Xuân Phong - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Quế Sơn từng bước đi vào nền nếp và đạt được những kết quả tích cực, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh. Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức được 23 cuộc giám sát, các tổ chức chính trị - xã  hội huyện tổ chức giám sát được 53 cuộc; Ủy ban MTTQ Việt Nam 13 xã, thị trấn giám sát được 178 cuộc; Ban TTND giám sát hơn 136 cuộc; Ban GSĐTCCĐ giám sát hơn 439 công trình. Mặt trận từ huyện đến xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hơn 103 hội nghị phản biện (cấp huyện: 13 hội nghị, cấp xã: 90 hội nghị); tổ chức 85 hội nghị đối thoại trực tiếp (Mặt trận huyện: 11 hội nghị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện: 8 hội nghị; xã, thị trấn: 66 hội nghị) người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp với Nhân dân về những vấn đề bức xúc trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, văn hóa, giáo dục, tài nguyên môi trường, giải tỏa, bồi thường thiệt hại, tái định cư… ; tổ chức được 244 diễn đàn Nhân dân góp ý xây dựng cán bộ CNVC (huyện: 16 diễn đàn, xã, thị trấn: 228 diễn đàn) với hàng ngàn lượt người dân tham dự. Bên cạnh đó, sau 05 năm thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, Mặt trận huyện đã giám sát được 03 cuộc, xã thị trấn giám sát 8 cuộc, giám sát 13 cuộc theo Quy định 213. Tuy vậy, vẫn còn tồn tại, hạn chế như: việc triển khai hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội bước đầu còn bị động, lúng túng, nhầm lẫn với hoạt động kiểm tra thường xuyên của tổ chức mình; chất lượng giám sát của MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội xã, thị trấn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; công tác phản biện chưa thực hiện rõ nét, chủ yếu thực hiện ở việc tham gia góp ý kiến vào dự thảo; nhiều ý kiến, kiến nghị chưa sâu, tính thuyết phục chưa cao; trách nhiệm đôn đốc, theo dõi, giám sát việc tiếp thu, giải quyết, trả lời kiến nghị sau giám sát, phản biện, đối thoại, diễn đàn nhân dân góp ý thiếu quyết liệt; một số cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm chưa thực hiện nghiêm túc việc tiếp thu, trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị sau giám sát, phản biện. đối thoại, diễn đàn nhân dân góp ý hoặc có trả lời thì chung chung, mang tính thông báo; nhiều ý kiến, kiến nghị được tiếp thu nhưng không có văn bản phản hồi theo quy định.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của Mặt trận các cấp huyện Quế Sơn và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Tập trung triển khai phổ biến, quán triệt việc thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 18/01/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; đối với công tác Mặt trận cần thực hiện tốt phương châm “chủ động, cụ thể, chặt chẽ, chất lượng” trong việc xác định rõ đối tượng, nội dung, hình thức giám sát cho hiệu quả.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khen thưởng cho 8 tập thể và 6 cá nhân; đồng thời đề nghị UBND huyện khen thưởng cho 03 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị. 

Tin liên quan