UBND huyện sơ kết nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3

Sáng ngày 06/3/2023, UBND huyện Quế Sơn sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ KTXH-ANQP tháng 2 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023. Đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

UBND huyện sơ kết nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3 - Ảnh: Duy Thái

Nhìn chung, tình hình KT-XH, AN-QP trên địa bàn huyện trong tháng 02 cơ bản ổn định. UBND huyện bám sát các nhiệm vụ đã đề ra, tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Công tác chỉ đạo chăm sóc lúa và các loại cây trồng vụ Đông Xuân 2022 – 2023; việc kiểm soát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi được triển khai thực hiện tích cực. Công tác chỉ đạo duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường trên địa bàn huyện được quan tâm, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân. UBND huyện theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án trên địa bàn huyện. Công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công cách mạng được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ thực hiện chương trình kiên cố hoá giao thông nông thôn, ĐH năm 2022 chậm. Tiến độ triển khai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thi công một số công trình, dự án còn chậm; công tác quản lý Công viên Văn hóa và Công viên nước huyện chưa chặt chẽ. Tình trạng vi phạm trật tự ATGT vẫn còn xảy ra...

Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên, đồng chí Nguyễn Phước Sơn - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 như, đôn đốc hoàn thành các nội dung chương trình công tác quý 01/2023 của Huyện uỷ và UBND huyện. Tiếp tục chỉ đạo các địa phương hướng dẫn Nhân dân chăm sóc, bảo vệ tốt cây lúa và các loại cây trồng khác vụ Đông Xuân 2022-2023, có kế hoạch điều tiết nước tưới đảm bảo phục vụ sản xuất, triển khai tốt Kế hoạch phòng, chống hạn năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp, đảm bảo trồng rừng có chất lượng, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, xây dựng. Tiếp tục hỗ trợ, thu hút các doanh nghiệp đăng ký đầu tư. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư rà soát giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc kéo dài, nhất là trong công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các công trình, dự án theo đúng tiến độ. Khẩn trương giải ngân nguồn vốn và quyết toán dự án hoàn thành công trình, dự án theo đúng thời gian quy định. Khẩn trương giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng sạch để tiến hành thực hiện các công trình kiên cố hoá ĐH, giao thông nông thôn. Tiếp tục quản lý điều hành ngân sách theo kế hoạch; tăng cường công tác kiểm soát thu, chi. Triển khai quyết liệt công tác thu nợ đọng thuế và nợ ngân sách, thu lệ phí môn bài năm 2023. Tăng cường kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp. Giải quyết kịp thời, đúng quy trình pháp luật về giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất theo Kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống các Đài Truyền thanh cơ sở. Tăng cường công tác quản lý tại các khu vui chơi, di tích lịch sử, nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn huyện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2023, trên địa bàn huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc…

Tin liên quan