Tập huấn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Được biết, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (mới) do tập đoàn VNPT phát triển sẽ được triển khai áp dụng chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 31/3/2023 thay thế cho phần mềm Một cửa điện tử đang sử dụng hiện nay.

Tập huấn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính - Ảnh: Duy Thái

Ngày 13/3/2023, tại hội trường Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Quế Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Tập đoàn VNPT cho đại diện lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ một cửa, cán bộ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị: Phòng NN&PTNT, KT&HT, TN&MT, TC-KH, Giáo dục và Đào tạo, VH&TT, LĐ-TB&XH, Thanh tra, Tư pháp, Văn phòng HĐND&UBND, Nội vụ, Công an, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ, Bưu điện, Đội Quản lý TTXD, Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức; Đại diện lãnh đạo UBND và cán bộ phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cán bộ phụ trách một cửa và giải quyết thủ tục hành chính UBND các xã, thị trấn. 

Lớp tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ của huyện, các xã thị trấn nắm vững cách nộp hồ sơ, tiếp nhận và xử lý hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến, góp phần giải quyết kịp thời thủ tục hành chính của công dân trên môi trường điện tử…

Được biết, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (mới) do tập đoàn VNPT phát triển sẽ được triển khai áp dụng chính thức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ ngày 31/3/2023 thay thế cho phần mềm Một cửa điện tử đang sử dụng hiện nay.

Tin liên quan