Hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở

Sáng ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2023 cho trên 300 đại biểu là Tổ trưởng, tổ phó và hòa giải viên ở các Tổ hoà giải cơ sở trên địa bàn huyện.

Hội nghị tập huấn hòa giải cơ sở - Ảnh: Lan Anh

Nội dung tập huấn, các đại biểu được nghe triển khai 5 chuyên đề, gồm: thông tin tình hình kinh tế, văn hóa- xã hội của địa phương năm 2022 và những định hướng phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội trong những năm tới; Những nội dung cơ bản về Luật hòa giải ở cơ sở năm 2014, nghị định số 15/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hòa giải ở cơ sở và các văn bản của các cấp quy định chế độ chính sách cho công tác hòa giải và hòa giải viên; Nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở, các bước tiến hành hòa giải và các bước đề nghị Tòa án nhân dân huyện công nhận hòa giải thành; Kiến thức pháp luật dành cho hòa giải viên liên quan đến Luật đất đai năm 2013, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành; Những kiến thức  cần vận dụng trong quá trình thực hiện hòa giải ở cơ sở liên quan Bộ Luật dân sự năm 2015, Luật hôn nhân gia đình năm 2014, Luật Phòng chống bạo lực gia đình.

Qua hội nghị, nhằm bổ sung những kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải phù hợp, thiết thực để các hòa giải viên vận dụng trong hoạt động hòa giải ở cơ sở; đồng thời trao đổi, học tập kinh nghiệm và giải đáp những thắc mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hòa giải tại cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của công tác hòa giải trong thời gian tới.

Tin liên quan