Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị

Sáng 19/5/2023, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh Duy Thái

Thực hiện Kết luận 01, 2 năm qua Huyện uỷ Quế Sơn xây dựng kế hoạch và xác định 11 vấn đề bức xúc, nổi cộm trên địa bàn huyện để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết đạt kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Huyện ủy Quế Sơn cũng tập trung lãnh đạo nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chỉ đạo mỗi tổ chức cơ sở đảng hằng năm xây dựng được ít nhất 1 mô hình tiêu biểu về học và làm theo Bác. Trong 2 năm qua, toàn huyện có 58 mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như mô hình đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở; góp vốn xoay vòng giúp trẻ em nghèo vượt khó học giỏi; ngày chủ nhật vì dân; vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; ngày thứ 5 dân vận; nàng dâu hiếu thảo... 

Bí thư Huyện ủy Quế Sơn phát biểu tại hội nghị - Ảnh Duy Thái