Huyện Quế Sơn xây mới Mộ cụ Đỗ Quang

Sáng 24/5/2023, UBND huyện Quế Sơn tiến hành nghiệm thu, hoàn thành xây mới công trình Mộ cụ Đỗ Quang tại thôn Lộc Thượng, xã Quế Long.