Quế Long tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng

Ngày 22/5/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quế Long phối hợp tổ chức tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân giám sát đầu tư cộng đồng, công tác nắm bắt dư luận xã hội cho đội ngũ làm công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn xã.

Đồng chí Thái Văn Minh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo viên hướng dẫn tập huấn. Thành phần tham gia tập huấn gồm Ban công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ dân cư của 4 thôn trên địa bàn xã

 Quế Long tập huấn công tác Thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng - Ảnh: TG

Quá trình tập huấn, đồng chí Thái Văn Minh đã hướng dẫn nội dung về công tác thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, hướng dẫn quy trình để tham gia giám sát các công trình trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng công trình, đồng thời góp phần thực hiện tốt Luật dân chủ ở cơ sở về “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Cũng tại hội nghị này, đồng chí báo cáo viên cũng đã hướng dẫn kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, nắm bắt thông tin trong Nhân dân để kịp thời phản ảnh đến các cơ quan có thẩm quyền, giải quyết, xử lý đảm bảo, đúng quy định nhằm góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân, đồng thời góp phần tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thông qua tập huấn, thành viên Ban công tác Mặt trận các thôn đã trao đổi những ý kiến, những khó khăn vướng mắc xung quanh việc thực hiện công tác thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, công tác nắm bắt dư luận xã hội tại địa phương trong thời gian qua. Báo cáo viên đã giải đáp, trả lời, hướng dẫn cụ thể, từng quy trình trong công tác giám sát, công tác nắm bắt thông tin.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhấn mạnh: Để thực hiện tốt công tác thanh tra Nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, công tác nắm bắt dư luận xã hội trong Nhân dân, đề nghị Ban công tác Mặt trận các thôn tăng cường vai trò trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao, nhiệt tình, gần gũi với Nhân dân, thực hiện đúng quy trình bầu ban giám sát mỗi khi có công trình, phân công phân nhiệm cụ thể trong công tác giám sát để góp phần thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị đề xuất của Nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Mặt trận tại địa phương, xây dựng quê hương Quế Long phát triển. 

Tin liên quan