UBND huyện Quế Sơn triển khai sử dụng biên lai điện tử tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

UBND huyện Quế Sơn triển khai sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử đối với 100% thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí và chấm dứt việc sử dụng biên lai, hóa đơn giấy tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Việc sử dụng biên lai điện tử mang tính ưu việt trong việc giảm chi phí mua hóa đơn giấy, chi phí lưu trữ, tránh rủi ro do thất lạc, tăng tính minh mạch trong thu ngân sách… Biên lai điện tử thay thế biên lai giấy góp phần giúp nâng cao hiệu suất công việc, tiết kiệm thời gian cho tổ chức, cá nhân đến thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ, góp phần đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến tại địa phương, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số.

Đến nay, 13/13 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đã triển khai sử dụng biên lai, hóa đơn điện tử đối với 100% thủ tục hành chính có quy định thu phí, lệ phí.

Tin liên quan