Quế Sơn: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ký kết với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về thực hiện các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện Quế Sơn.

Sáng ngày 07/7/2023, tại trụ sở Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Quế Sơn.